Власники земельних паїв чи ділянок при їх продажу повинні віддавати ту частку вартості, яка належить

Highlighted
Старанний

Власники земельних паїв чи ділянок при їх продажу повинні віддавати ту частку вартості, яка належить

Статтею 13 Конституції України встановлено, що:
- Земля є об'єктом права власності Українського народу;
- Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності;
- Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. 

Статтею 14 Конституції України встановлено, що:
- Земля є основним національним багатством;
- Право власності на землю гарантується.

Статтею 24 Конституції України встановлено, що:
- Громадяни мають рівні конституційні права;
- Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Тобто, Власники земельних паїв чи ділянок при їх продажу повинні віддавати ту частку вартості, яка належить іншим громадянам України, і вона повинна бути рівної до частки вартості Власника земельного паю чи ділянки, бо так вимагає Конституція України.

Для цього Держава повинна відкрити кожному громадянину України спеціальний рахунок, на який належить перераховувати гроши від продажу земельних паїв чи ділянок, а також від продажу інших природних ресурсів, які відповідно до статті 15 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу:
надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони. 

В зв'язки з вищенаведеним, ПРОШУ членів  Клубу "Воля" підтримати мою петицію (https://petition.president.gov.ua/petition/75050)  до Президента України, який згідно статті 102 Конституції України, є Гарантом додержання Конституції україни, прав і свобод громадян України:

1.ЗАБЕЗПЕЧИТИ відкриття Державою спеціальних рахунків кожному громадянину України для перераховуння грошей від продажу земельних паїв чи ділянок, а також від продажу інших природних ресурсів, які відповідно до статті 15 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу;

2.ЗАБЕЗПЕЧИТИ перерахування Державою на ці спеціальні рахунки грошей від продажу земельних паїв чи ділянок, а також від продажу інших природних ресурсів, які відповідно до статті 15 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу;

3.НЕ ВІДКРИВАТИ ринок Землі на Україні БЕЗ ВІДКРИТТЯ Державою спеціальних рахунків кожному громадянину України і встановлення Порядку перерахування на них грошей від продажу земельних паїв чи ділянок, а також від продажу інших природних ресурсів, які відповідно до статті 15 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу

Теги (2)
Місто

Київ